Bescherming van het vermogen
Gemert Bakel Deurne Laarbeek Boekel Eindhoven Best Helmond

Bewindvoerder ter bescherming van het vermogen

Manos Bewindvoering regelt financiën voor hen die dat zelf niet (meer) kunnen. Dat betekent niet dat men zelf niets meer heeft in te brengen. Bij alles wat we doen staat het belang van de cliënt voorop en er wordt zoveel mogelijk geregeld in onderling overleg met de betrokken persoon of, als dat niet kan, de naaste familieleden. We zijn bereikbaar en betrokken. 

Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel voor de bescherming van mensen die niet zelf voor hun geldzaken kunnen zorgen. Dat kan tijdelijk zijn of voor altijd. Deze maatregel beschermt mensen tegen misbruik door anderen, te grote druk van schuldeisers of door eigen beslissingen die voor financiële problemen kunnen zorgen. Beschermingsbewind is er voor mensen vanaf 18 jaar.

De rechter stelt het geld en de goederen onder bewind en benoemt een bewindvoerder. U mag zelf een bewindvoerder kiezen. Samen met u regelt hij of zij alle geldzaken.

WERKWIJZE BEWINDVOERING

Allereerst maken we een vrijblijvende afspraak om kennis te maken en verdere uitleg te geven over de manier van werken. Door middel van allerlei vragen zullen we de financiële situatie zo goed mogelijk in kaart brengen. Als we na het kennismakingsgesprek besluiten met elkaar in zee te gaan volgt een intakegesprek. Daarna zullen we de onderbewindstelling aanvragen voor uzelf en/of voor uw partner, meerderjarig kind of andere familieleden. Manos Bewindvoering  biedt ondersteuning bij de aanvraag en het proces bij de kantonrechter. 

Betrouwbaar, helder en open. Via het online software pakket kunt u met uw persoonlijke inlogcode op elk moment vanaf uw eigen computer inloggen om inzage te krijgen in de financiële situatie. Daarnaast of in plaats daarvan, ontvangt u elke maand het bankafschrift van de bank waarop u alles kunt zien wat wij met het geld gedaan hebben. Zo blijft u altijd op de hoogte.

Manos Bewindvoering is aangesloten bij Branchevereniging Horus; branchevereniging voor wettelijke vertegenwoordigers.

TARIEVEN BEWINDVOERING

Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechters.

Als u de kosten niet zelf kunt betalen kan hiervoor bijzondere bijstand worden verkregen van uw gemeente. 

Maandtarief

Bewindvoering zonder schulden
Voor alleenstaanden        € 125,54 inclusief btw
Voor samenwonenden     € 150,54 inclusief btw

Bewindvoering met schulden
Voor alleenstaanden        € 162,44 inclusief btw
Voor samenwonenden     € 194,81 inclusief btw

Eenmalige Tarieven
Aanvangswerkzaamheden
Voor alleenstaanden        € 709,06 inclusief btw
Voor samenwonenden     € 850,63 inclusief btw

Afsluitende werkzaamheden
Voor alleenstaanden        € 266,20 inclusief btw
Voor samenwonenden     € 319,44 inclusief btw

Uurtarief: € 88,16 inclusief btw

Eenmalige of jaarlijkse hulp bij het opstellen van de Rekening en Verantwoording bij familiebewind                                                                                Eenvoudig bewind met volledige informatieverstrekking      € 175,- inclusief btw                                                                                                                  Bewind met schulden, PGB of anderszins                               € 300,- inclusief btw                                                                                                                      De genoemde prijzen zijn inclusief 1 á 2 telefoongesprekken. Als u enigszins in de buurt woont kan eventueel een map of iets dergelijks worden opgehaald. Dan hoeft niet alles per e-mail.

U kunt beschermingsbewind aanvragen bij de kantonrechter met het aanvraagformulier "Verzoek tot onderbewindstelling". Bel of mail voor een afspraak, wij helpen u graag verder. Voor het verzoek heeft u geen advocaat nodig.

Download brochure

Download klachtenreglement

Brancheverenging Horus bij Klachten

 
E-mailen
Bellen
LinkedIn